Projekt Nebuď otrok drog 5 sa teší veľkému záujmu mládeže

OTS, 16. novembra 2018 14:00

Vedomostný kvíz o drogách vyriešilo už vyše 3300 žiakov a študentov, ktorí sa týmto spôsobom oboznámili s rizikami spätými s užívaním drog a zároveň získali šancu na výhru hodnotných cien.

Foto: TASR
Bratislava 16. novembra (OTS) - Počet zúčastnených žiakov a študentov v piatej edícii projektu Nebuď otrok drog už stihol presiahnuť číslo 3300. V projekte realizovanom Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky účastníci riešia vedomostný kvíz, prostredníctvom ktorého sa oboznámia s rizikami spätými s užívaním drog. Každý úspešný riešiteľ kvízu, ktorý je dostupný na webovej stránke projektu www.nebudotrokdrog.sk, má možnosť získať hodnotné ceny v záverečnom žrebovaní.

Jedinou podmienkou účasti v záverečnom žrebovaní je zodpovedanie celkovo 15 kvízových otázok, týkajúcich sa viacerých oblastí súvisiacich s drogami. Riešitelia kvízu nemusia mať podrobne naštudovanú problematiku, správnu odpoveď na každú otázku nájdu v sprievodnom texte, uvedenom pri príslušnej otázke. Na desiatich vyžrebovaných výhercov čakajú ceny v celkovej hodnote 2500 eur, ktorými sú poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu.

Poukážky si výhercovia budú môcť uplatniť v internetovom obchode Andrea Shop a v sieti predajní Martinus, ktoré sú zároveň partnermi projektu. "Spoločnosť Andrea Shop vždy rada prispeje na dobrú vec a keď sa to týka detí a mládeže, tak o to radšej. Dobré nápady a iniciatívy si zaslúžia podporu. Uvedomujeme si zmysluplnosť projektu, dôležitosť informovanosti mládeže o tak závažnej problematike ako sú drogy a hlavne prevencie. Sme radi, že sme mohli aj tento rok podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok," uviedla marketingová riaditeľka spoločnosti Eva Rezníková, ktorú doplnil marketingový manažér Martinusu Michal Brat: "Sme radi, že sme mali možnosť zapojiť sa do tohto projektu. Knihy vedia byť životným štýlom aj liekom na dušu, najlepším priateľom i odpoveďou na zásadné životné otázky. Veríme, že keď ich kúzlo objaví čo najviac mladých, čaká ich úspešnejší život a nás všetkých krajšia budúcnosť."

Realizátor projektu dosiaľ eviduje už vyše 3300 žiakov a študentov, ktorí úspešne vyriešili kvíz. S doterajším priebehom a mierou zapojenia sa mládeže do projektu vyjadril spokojnosť aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., ktorý je zároveň garantom projektu. "Projekt v tejto podobe považujem za zmysluplný, dopĺňajúci mozaiku efektívnych, primárne preventívnych protidrogových aktivít. Nemožno od neho očakávať vyriešenie všetkých problémov súvisiacich s užívaním drog mládežou, je však jednou pevnou tehličkou zvyšujúcou preventívnu bariéru prístupu k drogám," uviedol.

Projekt je určený všetkým žiakom II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a študentom stredných škôl a osemročných gymnázií na území Slovenskej republiky. Vedomostný kvíz bude na stránke projektu dostupný do 2. decembra 2018. Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na rovnakej stránke nasledujúci deň, 3. decembra 2018. Všetky potrebné informácie o projekte, vrátane štatútu súťaže, sú dostupné na www.nebudotrokdrog.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Téma TASR