Piaty ročník projektu Nebuď otrok drog v znamení vedomostného kvízu

OTS, 8. októbra 2018 18:30

Všetci úspešní riešitelia vedomostného kvízu sa dostanú do záverečného žrebovania o poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 2500 eur.

Foto: TASR
Bratislava 8. októbra (OTS) - Bratislava 8. októbra (OTS) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky spustila v pondelok v poradí už piaty ročník projektu Nebuď otrok drog, zameraného na oboznámenie žiakov a študentov základných a stredných škôl o rizikách spätých s užívaním drog. Cieľová skupina sa môže do projektu zapojiť prostredníctvom súťažného vedomostného kvízu, ktorý je zverejnený na webovej stránke projektu www.nebudotrokdrog.sk. Na desiatich vyžrebovaných čakajú ceny v celkovej hodnote 2500 eur.

V porovnaní s predošlými ročníkmi projektu sa od zapojenej mládeže nevyžaduje žiaden tvorivý vklad. Jedinou podmienkou účasti v záverečnom žrebovaní o poukážky na nákup elektroniky a kníh podľa vlastného výberu je správne zodpovedanie celkovo 15 kvízových otázok. Tie sa týkajú viacerých oblastí súvisiacich s drogami, riešitelia však nemusia mať podrobne naštudovanú problematiku. Správnu odpoveď na každú otázku je možné nájsť v sprievodnom texte, uvedenom pri príslušnej otázke. Do vedomostného kvízu sa môžu zapojiť všetci žiaci II. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a študenti stredných škôl a osemročných gymnázií.

Súťažný kvíz bude na stránke projektu k dispozícii do 2. decembra 2018. Mená vyžrebovaných výhercov budú zverejnené na rovnakej stránke hneď nasledujúci deň, 3. decembra 2018. Všetky potrebné informácie o projekte, vrátane štatútu súťaže, sú dostupné na www.nebudotrokdrog.sk.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018.

Téma TASR