V Želiezovciach chcú rozšíriť priestory materskej školy v časti Mikula

TASR, 12. júla 2017 10:28

Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 200. 700 eur.

Želiezovce 12. júla (TASR) - Mesto Želiezovce v okrese Levice plánuje prístavbou rozšíriť priestory materskej školy v mestskej časti Mikula. Ako TASR informovala vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu (MsÚ) v Želiezovciach Emese Gubíková, celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 200.700 eur.
Ilustračné foto Foto: TASR

Podľa jej ďalších slov samospráva podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) za účelom realizácie projektu s názvom Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Želiezovce rozšírením priestorov materskej školy prístavbou v mestskej časti Mikula. "Mesto sa na projekte bude spolupodieľať finančnými prostriedkami v maximálnej výške 10.035 eur z celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 200.700 eur a neoprávnených výdavkov projektu v sume 145.940,26 eura," uviedla Gubíková.

V prípade, že samospráva bude so žiadosťou o NFP úspešná, prebehne verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. "Po skontrolovaní a schválení priebehu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov, možný začiatok prác predpokladáme v priebehu budúceho roka, najskôr na jar 2018," ukončila vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Želiezovciach.
Téma TASR