Žilina: Do materských škôl môžu rodičia zapísať deti od konca apríla

TASR, 3. apríla 2018 12:27

Zákonný zástupca dieťaťa povinný doručiť do materskej školy písomnú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.

Žilina 3. apríla (TASR) – V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina môžu rodičia odovzdať žiadosti na prijatie dieťaťa pre školský rok 2018/2019 od 30. apríla do 4. mája 2018.
Foto: mesto Žilina

Podľa primátora Žiliny Igora Chomu je zákonný zástupca dieťaťa povinný doručiť do materskej školy písomnú žiadosť, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. "V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," uviedol žilinský primátor.

"Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s trvalým bydliskom v meste Žilina," doplnil Choma.

Pripomenul, že v termíne od 4. do 6. apríla 2018 sa uskutočnia aj zápisy prvákov do žilinských základných škôl, ktoré sú v pôsobnosti mesta Žilina.
Téma TASR