Vráble: Mesto testuje stravovanie škôlkarov cez centrálnu vývarovňu

TASR, 16. októbra 2018 8:45

Magistrát sa pre zmenu rozhodol po hĺbkovom audite toku finančných prostriedkov školských jedální, ktoré sú súčasťami materských škôl.

Vráble 15. októbra (TASR) – Vrábeľská radnica chce riešiť problémy s kvalitou stravy v materských školách zriadením centrálnej vývarovne. Mesto momentálne testuje takýto spôsob stravovania v rámci skúšobnej prevádzky.
Ilustračné foto Foto: Henrich Mišovič/TASR

Magistrát sa pre zmenu rozhodol po hĺbkovom audite toku finančných prostriedkov školských jedální, ktoré sú súčasťami materských škôl. „Bolo zistených viacero nedostatkov vo vedení povinnej dokumentácie, evidovania fakturácií a kvality jedál v jednotlivých subjektoch. K novému modelu sme pristúpili z čisto praktického hľadiska a to je, že z dennej normy 1,19 eura na jedno dieťa na prípravu desiatej, obedu a olovrantu sa v prevádzkach s počtom detí nižším ako 40 pripravuje jedlo s dodržaním všetkých nutričných hodnôt iba veľmi ťažko, pri nákladnejších receptúrach je to možné iba s mínusovým saldom,“ informovala radnica.

Podľa magistrátu je problémom aj nevyhovujúci stav menších kuchýň a ich vybavenia, do ktorého by bolo nutné investovať. Pri viacerých školských kuchyniach je navyše nutné riešiť samostatne aj skladovanie potravín. Pri fungovaní centrálnej vývarovne sa však podľa mesta mnohé doterajšie problémy eliminujú. „Už v tomto období je zrejmé, že modelová situácia prináša kladné odozvy, hlavne čo sa týka kvality pripravovaných jedál. Denná norma na nákup potravín a prípravu jedál dovoľuje variť pestrejšie, hlavne s vyváženými nutričnými hodnotami, s možnosťou väčšieho množstva čerstvej zeleniny a ovocia,“ konštatuje sa v materiáli, o ktorom budú rozhodovať mestskí poslanci na svojom zasadnutí 24. októbra.

Mesto v rámci skúšobnej prevádzky centrálnej vývarovne už zaznamenalo aj zvýšený počet stravníkov. „Je to pre nás veľmi pozitívna spätná väzba, ktorá vypovedá o správnom rozhodnutí variť v centrálnej vývarovni s možnosťou disponovať s vyššou sumou finančných prostriedkov na nákup potravín. Tiež z hľadiska racionalizácie finančných prostriedkov na osobné náklady a bežnú prevádzku školskej jedálne malo toto rozhodnutie svoje opodstatnenie,“ konštatuje sa v materiáli.

Téma TASR