V Novej Bani zrekonštruujú exteriér materskej školy na Nábrežnej ulici

TASR, 11. júla 2018 8:04

Mesto aktuálne hľadá dodávateľa rekonštrukčných prác v predpokladanej hodnote viac ako 190. 600 eur bez DPH.

Nová Baňa 11. júla (TASR) - Exteriér materskej školy na Nábrežnej ulici v Novej Bani čakajú zmeny. Mesto aktuálne hľadá dodávateľa rekonštrukčných prác v predpokladanej hodnote viac ako 190.600 eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Ilustračné foto Foto: TASR

Ako sa uvádza vo výzve, stavebné práce riešia výmenu alebo obnovu stavebných častí z dôvodu skvalitnenia a vyššej bezpečnosti exteriérových priestorov.

Ich súčasťou majú byť výstavba murovaného skladu s prístreškom na smetné nádoby, obnova komunikácie v areáli a obnova existujúcich chodníkov, rekonštrukcia oplotenia a tiež stavebnotechnické riešenie multifunkčného ihriska, detských ihrísk a ostatných herných plôch.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Ponuky je možné predkladať do 7. augusta.

Téma TASR