Sedem znakov ako spoznáte dobrú škôlku

TASR, 19. marca 2018 11:31

Čo si pri návšteve materskej školy pred zápisom dieťaťa všímať?

Bratislava 19. marca (SkolskyServis.sk) - Pre niekoho zájsť do škôlky doslova v papučiach je jediným a postačujúcim meradlom, iný rodič sa upriamuje na popoludňajšie krúžky, ďalšieho zaujíma, aké je jej zameranie, alebo či nadväzuje a udržiava kontakty cez sociálne siete. Existujú však aj všeobecné znaky, podľa ktorých spoznáte, ako škôlka funguje. Ktoré to sú a čo si pri návšteve materskej školy pred zápisom dieťaťa všímať?

Foto: Malacky


1.Dostupnosť informácií
Získavanie informácií o materskej škole (MŠ) pred jej prvou návštevou by malo byť samozrejmosťou. Momentálne má veľa materských škôl webovú stránku, Facebook, či dokonca aj Instagram. Ak sa vám vynoria otázky, zapíšte si ich, zoraďte podľa okruhov, napríklad strava, spánok, krúžky, pobyt vonku... Pri každej otázke si nechajte priestor na zapísanie odpovede, ktorá sa vám dostane v MŠ. Otázky by mali byť dopĺňajúce, také, ktoré ste na internete nenašli. Treba si aj všimnúť, či škôlka na stránke žije – má aktuálne údaje, prezentuje sa. Priamo v škôlke si všímajte nástenku, kde sú informácie pre rodičov. Akým spôsobom sú napísane a podané.

2. Vnímajte atmosféru
Keď vstúpite do priestorov materskej školy, ako prvé si všimnite výzdobu chodby a šatne, nábytok, ale aj čistotu a poriadok. Pri návšteve by ste sa mali cítiť príjemne. Všímajte si, či sú priestory prispôsobené na pobyt detí – výškovo vyhovujúce, dostatočne presvetlené, vybavené bezpečnostnými prvkami. Andrea Pisárčiková, riaditeľka SMŠ Pramienok: „V našej materskej škole vedieme deti k ukladaniu hračiek, riadov po spoločnom stolovaní, zasúvaniu stoličiek či upratovaniu svojho oblečenia ako k samozrejmým činnostiam. Práve tým sa u detí budujú návyky, ktoré rozvíjajú zodpovednosť, zmysel pre poriadok ako aj vzťah k práci.“ Materská škola má viesť deti k estetickému cíteniu, ktorému pomáha aj poriadok. Preto je dôležité, aby ste si všimli realizáciu tohto cieľa. Citlivejší rodičia sú schopní hneď vycítiť, či v MŠ vládne napätie, alebo srdečnosť. Ak je pre vás prvý dojem pozitívny, je veľká šanca, že i dieťa sa bude cítiť podobne.

3. Pýtajte si referencie od rodičov
Ak by ste mali možnosť prísť do škôlky v ranných hodinách, keď rodičia odovzdávajú svoje deti pani učiteľkám, spozorujete, ako reagujú na dieťa, či komunikujú s rodičom. Nebojte sa spýtať rodičov na
chodbe, ako sú spokojní, čo oceňujú na škôlke, ale aj s akými ťažkosťami sa stretli. Dozvedajte sa, či funguje všetko, čo MŠ prezentuje na webe, ako majú organizované prázdniny. Spýtajte sa na konkrétnu oblasť, ktorá vás zaujíma a pre ktorú zvažujete výber práve danej materskej školy.

4. Venujte pozornosť vybaveniu tried
Ak vám umožnia pozrieť si triedu, je to pre vás veľmi významný zdroj informácií. Dieťa v nej bude tráviť väčšinu času, preto si ju dôkladne prezrite. V triede si všímajte jej celkové usporiadanie: stolíky, priestor na hru, výzdobu, poriadok a čistotu. Ďalej hračky, materiál, s ktorým deti pracujú. Dobré škôlky majú pre deti pripravené rôzne kútiky, v ktorých deti rozvíjajú svoje schopnosti (napr. matematický , literárny, výtvarný,...). Ak ste prišli ráno, vidíte, aké sú pre deti pripravené hry (napr. konštrukčná skladačka, niečo na rozvoj kreativity, napr. plastelína a ponuka na rolovú hru – napr. kostýmy). Pani učiteľka prichádzajúcim deťom ponúka pestré hry a je na dieťati, či si vyberie z tejto ponuky, alebo sa ide hrať s inými hračkami. „Triedy by mali vytvárať bezpečné a zároveň nápadité a estetické prostredie, ktoré poskytne pedagógom ako aj deťom maximálnu škálu možností na napĺňanie cieľov vzdelávacieho programu,“ pripomína riaditeľka SMŠ Pramienok.

5.Prístup k hygiene je dôležitý
Sociálne zariadenia sú často slabou stránkou najmä starších škôlok, dôležité je však udržiavanie poriadku a čistoty. Všímajte si, či poskytujú dostatok súkromia pre zachovanie intimity dieťaťa, či majú dobre dostupné umývadlá a hygienické potreby. Informujte sa, ako pristupujú k deťom, ktoré vykonali veľkú potrebu, či majú mokrý toaletný papier na dočistenie. Majú deti vlastné uteráky a nosia si ich domov, kde ich rodičia operú, alebo MŠ poskytuje uteráky a aj ich čistenie a výmenu podľa potreby? Niektoré škôlky dávajú rodičom oprať aj posteľnú bielizeň, v ktorej ich dieťa v škôlke spí. Pozrite sa, kde a ako sú uložené zubné kefky, spýtajte sa na hrebene (stáva sa, že jedným hrebeňom pani učiteľka učeše vlasy všetkým dievčatám).

6. Otvorená a pružná komunikácia
Návštevu škôlky ste si dopredu naplánovali a dohodli, preto väčšinou viete, s kým sa budete rozprávať. Blok s otázkami, ktoré ste si doma pripravili, je čas vybrať a odpovede si zapísať. Ak vám doma po návšteve MŠ ešte niečo zíde na um, pokojne napíšte email a opýtajte sa. Aspoň si overíte, ako MŠ komunikuje s rodičom. Ak by sa vám podarilo byť aj chvíľku s pani učiteľkou, ktorá je s deťmi, stačí, ak sa jej opýtate, či má napríklad v triede šikovné deti, alebo, či má aj malých neposlušníkov. Učiteľka, ktorá miluje svoju prácu, väčšinou sa usmeje a rozžiaria sa jej oči, keď začne
rozprávať o deťoch. Stačí takáto jednoduchá otázka, prípadne poznámka. Keďže sa práve venuje deťom a je tam pre ne, viac informácií si pýtajte od osoby, s ktorou ste boli dohodnutí na stretnutí.

7. Dôverujte vlastnej intuícii
Nechajte si čas na spracovanie dojmov, ktoré ste videli a zažili. Vyberáte pre dieťa inštitúciu, v ktorej strávi tri, možno až štyri roky a denne aj viac ako 8 hodín. Ak sa vám páčilo prostredie i pani učiteľky, ale vnútorne cítite neistotu, pozrite sa aj na inú škôlku, možno to, čo je za tou neistotou, budete neskôr vedieť pomenovať. Niekedy však neistota môže vychádzať z pochybností, či je už vaše dieťa pripravené do škôlky. Čoraz viac sa začínajú ozývať odborníci, že pre dieťa je najlepšie, keď je do troch rokov v starostlivosti jednej vzťažnej osoby – rodiča. Ak je dieťa citovo naviazané, väčšinou to býva na matku, tá môže po posúdení tejto väzby u psychológa ostať na rodičovskej dovolenke ešte o rok dlhšie. Niektoré deti skutočne potrebujú čas. Ak sa vám zdá, že dieťa ešte do škôlky nie je pripravené, no zároveň mu chcete zmysluplne vyplniť čas, poobzerajte sa po materských centrách a iných inštitúciách, ktoré vám vedia spestriť deň. Samozrejme s mierou. Vzorom môže byť práve príklad z MŠ, kde sa vyvážene strieda voľná hra, edukačná aktivita, pohyb na čerstvom vzduchu, pravidelný prísun jedla a odpočinok. Dôležité je, aby dieťa nebolo preťažované, ale v pohode a spokojné.

Na čo sa ešte môžete, podľa pani riaditeľky Andrey Pisárčikovej z MŠ Pramienok, pri návšteve škôlky opýtať?
Čo ju odlišuje od iných materských škôl?
Aká je jej história - kedy a s akou víziou vznikla?
Do akých projektov sa zapája?
Na aké úspechy je hrdá a aké má ciele do budúcnosti?
Má vypracovaný školský vzdelávací program?
Aký je denný režim?
Ako zaisťuje stravovanie a pitný režim?
Akým spôsobom komunikuje s rodičmi?
Akou formou poskytuje informácie o dieťati a aktivitách počas dňa?
Má externých spolupracovníkov (napríklad logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg, duchovné vedenie...)?
Disponuje vlastnou školskou záhradou, ktorá má bezpečné herné prvky vhodné pre všetky vekové kategórie?
Ako má nastavený adaptačný pobyt novoprijatých detí?
Aké sú referencie materskej školy?

O škôlke Pramienok:
Súkromná materská škola Pramienok – Partner rodičov vo výchove a vzdelávaní detí. Materská škola sa nachádza v areáli Spojenej školy Sv. rodiny na Gercenovej ul. 10 v Petržalke. Jej filozofia je založená na úzkej spolupráci s rodičmi s cieľom rozvíjať celkový osobnostný i duchovný rozmer dieťaťa. Vďaka tútorskému systému sa pristupuje ku každému dieťaťu individuálne a vytvára sa tak prostredie, v ktorom sa deti cítia dobre a sú šťastné. Viac sa dočítate na www.skolkapramienok.sk.
Kontakt pre médiá: Katarína Rácz, +421 905 777 824, katarina.racz@asrow.sk

SkolskyServis.sk informovala Katarína Rácz


Téma TASR