Partizánske: V meste vznikne cirkevná materská škola

TASR, 7. mája 2018 11:00

MŠ má sídliť v priestoroch strednej odbornej školy na Námestí SNP.

Partizánske 7. mája (TASR) - V Partizánskom vznikne cirkevná materská škola (MŠ). Jej zriaďovateľom bude Koinonia Jána Krstiteľa- Oáza Sklené, ktorá už v meste zabezpečuje prevádzku a výučbu na cirkevnej základnej škole.

Cirkevná MŠ má mať rodinný charakter a opierať sa o úzku spoluprácu s rodičmi, zameriavať sa na rozvoj intelektu a zručnosť detí, ale aj rozvoj ich charakteru v duchu kresťanských biblických hodnôt. "Mesto, podobne ako v prípade cirkevnej základnej školy, po odporúčaní jednotlivých poradných orgánov, či už ide o komisie alebo mestskú školskú radu, vytvorilo podmienky na to, aby v Partizánskom vznikla nová materská škola," uviedol primátor Jozef Božik.

Koinonia Jána Krstiteľa je podľa neho inštitúciou, ktorá sa snaží etablovať v rámci mesta a vytvárať podmienky na to, aby svojím spôsobom a svojou formou prispela k širokej ponuke kvalitných služieb v oblasti školstva.

MŠ má sídliť v priestoroch strednej odbornej školy na Námestí SNP. Koinonia plánuje otvoriť dve triedy, jednu pre predškolákov a druhú pre zmiešanú vekovú kategóriu, s maximálnym počtom 30 detí. Ak jej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schváli žiadosť o zaradenie MŠ do siete škôl a školských zariadení, prevádzka by mala začať od septembra tohto roka.

Mesto má v súčasnosti 589 detí v MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V posledných dvoch rokoch uspokojilo záujem všetkých rodičov o umiestnenie ich potomkov do škôl v zmysle zákona. V posledných dvoch rokoch tiež zriadilo aj triedy pre dvoj- a trojročné deti.

V meste je podľa štatistiky radnice dostatok detí, ktoré môžu navštevovať MŠ. "Zatiaľ všetko vychádza tak, že áno. To znamená, že bude plná kapacita aj v rámci mesta a bude plná kapacita v rámci cirkevnej materskej školy. Ak by náhodou chýbali nejaké deti, budeme môcť umožniť niektorým mamičkám, aby deti, pokiaľ sú spôsobilé, išli do materskej školy skôr, než budú mať tri roky. Na druhej strane, keby tu bola veľká konkurencia, bude veľa miest, sme pripravení vyjsť v ústrety rovnako takouto činnosťou," ozrejmil Božik.

Ale nateraz, aj podľa vyjadrení vedúceho odboru školstva, aj podľa vyjadrení riaditeliek materských škôl je podľa neho situácia dobrá. "Máme tu ale opačný moment, že podobne, ako do cirkevnej základnej školy, do cirkevnej materskej školy budú chodiť deti z okolitých obcí, pretože cirkevná materská škola v rámci regiónu Partizánske, kam zasahuje aj časť okresu Prievidza, nie je," dodal.

Zriadenie novej cirkevnej MŠ odobrili i partizánski mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla. Predstavitelia koinonie už s mestom hovorili o ambícii založiť o niekoľko rokov aj strednú školu zameranú na informačné technológie.


Téma TASR