Olympiáda mestských materských škôl v Trebišove

Školský servis, 16. júna 2018 8:30

V areáli Materskej školy na Ul. Pri polícii v Trebišove sa začiatkom júna 2018 uskutočnil XXII. ročník Olympiády mestských materských škôl.

Olympiáda mestských materských škôl v Trebišove Foto: Mesto Trebišov


Trebišov 16. júna (SkolskyServis.sk) - Olympiádu pripravili pedagógovia spomínanej MŠ v spolupráci s pracovníkmi Centra voľného času.

Súťažechtivé deti si svoje sily zmerali v 3 disciplínach, a to v behu na 20 m, skoku do diaľky z miesta a v hode loptičkou obojruč. Výborné výkony detí, radosť na ich tvárach, ale i podpora a pomoc zo strany pani učiteliek priniesli zaujímavé súperenie, z ktorého vzišli viacerí víťazi.

Konečné poradie MŠ:

1. MŠ na l. 1.decembra Trebišov
2. MŠ na Pri Polícii
3. MŠ na Škultétyho ul. Trebišov
4. MŠ na Komenského ul. Trebišov
5. MŠ na Ul. 29. augusta Trebišov
6. MŠ na Hviezdoslavovej ul. Trebišov
Mgr. Martina MIŠTANIČOVÁ
referentka pre komunikáciu a styk s médiami
MESTO TREBIŠOVTéma TASR