Odvážni prešovskí škôlkari prežili dramatickú noc v lese

Školský servis, 4. februára 2015 14:01

Deti získavajú zručnosti v tvorivej dramatike aj prostredníctvom hudobno-dramatického krúžku.

Prešov 4. februára (SkolskyServis.sk) - Noc pred víkendom strávili statoční škôlkari v tajuplnom rozprávkovom lese. Vyzbrojení mapou sa nebojácne vydali hľadať stratený poklad. Nočné dobrodružstvo si malí odvážlivci poriadne užili a ich pátranie nakoniec bolo okorenené aj úspechom. O to sa už postaral kolektív pani učiteliek zo súkromnej materskej školy Mamajáčik v Prešove.

Vystúpenie Bye bye Mamajáčik Foto: TASRTvorivá dramatika prehlbuje v deťoch schopnosť sociálneho cítenia

Noci strávenej v materskej škole predchádzal tematický karneval, kedy sa z detí a ich pani učiteliek na chvíľu stali lesné zvieratká. Zajkovia, líštičky, či mackovia tiež mali možnosť svojim rodičom predviesť svoj talent pri hudobno-dramatických vystúpeniach.
Karneval je len jedným z podujatí organizovaných materskou školou, kedy sa deti učia prekonávať prvotné zábrany a spontánne vystúpiť pred publikom. Prejaví sa to predovšetkým v školskom veku ako výhoda v integrovaní sa do väčšieho kolektívu detí. Vo všeobecnosti je známe, že tvorivá dramatika prehlbuje v deťoch schopnosť sociálneho cítenia a vďaka nej nadväzujú vzťahy s rovesníkmi ľahšie. „Prvky tvorivej dramatiky využívame terapeuticky alebo na oživenie edukačného procesu. Jej základ tvorí výchovná dramatika, v ktorej ide aj o osobnostno-sociálne učenie a rozvíjanie talentu detí. Preto dbáme na proces nácviku divadielok prostredníctvom zážitkovej metódy a nie len na výsledný efekt vystúpenia detí na verejnosti. Pamätáme na to, že prirodzeným prejavom dieťaťa je hra,“ hovorí riaditeľka zariadenia Eva Kleinová.

Deti vystúpili s hudobno-pohybovou etudou Foto: TASR


Deti získavajú zručnosti v tvorivej dramatike aj prostredníctvom hudobno-dramatického krúžku, ktorý v Mamajáčiku realizuje centrum voľného času Ebony. V spolupráci s ním uskutočnili na pôde materskej školy aj sériu pozorovaní a zamerali sa na deti, ktoré boli učiteľkami a svojimi rodičmi označené ako utiahnuté, submisívne. Sem patrí asi 20% novoprijatých detí. U pozorovaných detí po čase zaznamenali pokrok v sociálnej oblasti, čo sa prejavilo v otvorenejšom verbálnom aj neverbálnom kontakte s učiteľkou, náznakom úsmevov smerom k deťom, podaním ruky a nadväzovaním prvých priateľských kontaktov s deťmi. Nie každé dieťa sa prejaví pri týchto činnostiach s ľahkosťou. Preto majú deti možnosť výberu konkrétnej aktivity počas dňa. Sú to predovšetkým námetové hry na rodinu, na zvieratká, napodobňovanie jednotlivých rolí, hra na hudobné nástroje, pohybové kreácie na vybranú hudbu, spoločná príprava kulís, rekvizít, kostýmov a pod. „Niet pochýb, že po úspešnom odprezentovaní sa deti cítia dôležitejšie, zažívajú pocit úspechu. Tieto skúsenosti sú nenahraditeľné a pomáhajú deťom pri zvyšovaní ich sebavedomia,“ popisuje vplyv tvorivej dramatiky pani riaditeľka.

Rozrpávka O troch prasiatkach v anglickom jazyku Foto: TASR


Aj rodičia zaznamenávajú u svojich ratolestí pokroky

„Synček začal navštevovať Mamajáčik po vyše ročnom trápení v inej škôlke. Nemohol si zvyknúť, mal problémy nadviazať kontakt s inými deťmi, škôlku úplne odmietal. Tu sme sa stretli s ústretovým prístupom, do škôlky sa teší, hlavne na piatky, kedy príde teta Mimka z centra voľného času Ebony. Vtedy neprotestuje ani proti popoludňajšiemu spánku,“ usmieva sa mamka päťročného Adamka. Jeho otecko dopĺňa: „Ja zas oceňujem, že syn dokáže vystúpiť aj v anglickom jazyku. Na deti sa dnes na základnej škole kladú vysoké nároky a je len výhoda, že sa tam s angličtinou nestretne prvýkrát. Už dnes má lepšiu výslovnosť ako ja, čo angličtinu dennodenne využívam v práci.“

Hranie rolí s morskou tematikou Foto: TASR


Mamajáčik je jednotriedna materská škola poskytujúca komplex kvalitných aktivít pre deti od 2,5 do 6 rokov. Jej zameranie je inšpirované humanisticko-tvorivými koncepciami výchovy a vzdelávania a rešpektované štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie ISCED0. Trieda je delená do dvoch herní (tried), ktoré na seba plynule nadväzujú, čím ponúkajú priestor pre edukačné činnosti v skupinách s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti detí. Vďaka podmienkam a vybavenosti sa škola prioritne zameriava na fyzické a duševné zdravie detí v zdravotnom programe, a to cielenými aktivitami v detskom vodnom svete, vlastnej telocvični a prostredníctvom kvalitnej, pestrej a biologicky vyváženej stravy pripravovanej vo vlastnej kuchyni.


Eva Kleinová, Mgr. Radka Cmariková

Téma TASR