Najkrajší strom očami detí

Lívia Klostermannová, 21. novembra 2018 10:12

Aj vy trávite veľa času v prírode? Naše deti spolu s rodičmi "áno"! Počas pobytu v prírode odfotili pre nich ten najkrajší strom a zapojili sa do vyhlásenej súťaže "Najkrajší strom v Hlohovci".

Najkrajší strom očami detí - MŠ Hollého 3, v Hlohovci Foto: MŠ Hollého 3, v Hlohovci


Hlohovec 21. novembra (SkolskyServis.sk) -

Strom

Bol raz jeden strom,
taký veľký ako dom.
Sám na čistine stál
a veľmi sa tam bál.
Čo ho čaká, neminie?
Príde horár? Zahynie?
A čo keď nie dneska?
Príde o rok, o dva a bude z neho troska?
A tak stále pevne dúfal,
vietor mu do lístia dúchal.
Už desať rokov na tom istom mieste stojí,
je však starší, smelší,
už sa o svoj život viac nebojí. *

Najkrajší strom očami detí - MŠ Hollého 3, v Hlohovci Foto: MŠ Hollého 3, v Hlohovci


Áno, nemusí sa báť. Sú ľudia, ktorí stromy majú rady, ktorí stromom rozumejú a učia aj deti láske k nim. Deje sa tak v MŠ Hollého 3, v Hlohovci. Deti majú vlastný škôlkársky strom – lipku. Má už 8 rokov. Práve pod ňou sa odohrávajú všetky dôležité a najkrajšie udalosti v MŠ. V blízkosti sa nachádza zámocká záhrada, s veľkým parkom platanov. Tu deti spoznávajú prírodu, učia sa ju chrániť a milovať. Jednou z aktivít ako si viac všímať stromy, poznať ich dôležitosť a milovať ich krásu bola aj fotografická súťaž „Najkrajší strom v Hlohovci“. Súťaž bola vyhlásená v októbri. Deti za pomoci rodičov hľadali a fotili ten ich najkrajší strom. Boli medzi nimi listnaté aj ihličnaté stromy. Stromy, ktoré deti sadili spolu s rodičmi na svojich záhradách, stromy zelené aj sfarbené jeseňou, stromy aj s veveričkou. Tejto súťaže sa zúčastnilo 19 detí. Pútava výstava pritiahla takmer všetkých. Bolo to dôležité, veď sa hlasovaním rozhodovalo o víťazovi. No nakoniec bolo rozhodnuté. Víťazom sa stal strom číslo 2, platan zo zámockej záhrady a šťastným držiteľom diplomu a vecnej odmeny sa stal Ondrejko Chalány z triedy veveričiek. Aj ostatné deti boli odmenené za snahu. No myslím si , že najväčšou odmenou pre deti aj nás všetkých je správny postoj a láska k prírode. Blahoželáme víťazovi a ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pochopili zmysel tejto súťaže. O rok zasa dovidenia.

Najkrajší strom očami detí - MŠ Hollého 3, v Hlohovci Foto: MŠ Hollého 3, v Hlohovci


Najkrajší strom očami detí - MŠ Hollého 3, v Hlohovci Foto: MŠ Hollého 3, v Hlohovci


Vaša učiteľka Evka

*zdroj: https://www.alinka.sk/c/basnicky-o-kvietkoch-a-stromoch-15193.html

Téma TASR