Muzikál v materskej škole

Mgr. Katarína Jackaninová, 31. decembra 2017 10:22

Keď dobro víťazí nad zlom, svet sa stáva krajším...

rozprávkový muzikál detí Materskej školy Sabinovská s názvom „O Šípkovej Ruženke“ Foto: Mgr. Katarína Jackaninová


Prešov 31. decembra (SkolskyServis.sk) - O tom sa mohli presvedčiť všetci, ktorí sa prišli pozrieť na rozprávkový muzikál detí Materskej školy Sabinovská s názvom „O Šípkovej Ruženke“. Ten sa odohral v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Pozvanie prijali Ing.Renáta Fedorčíková ,poslankyňa MZ Prešov , Mgr. Ľudmila Kravčáková z odboru školstva, kultúry cestovného ruchu a PaedDr. Monika Miňová, PhD. z pedagogickej fakulty Prešov. Ďalšími prítomnými boli rodičia, ktorí s nadšením hodnotili toto umelecké dielo a nešetrili pozitívnymi ohlasmi. „Naozaj krásne výkony detí, sú veľmi talentované,“ vyjadrili sa niektorí oslovení. Okrem detí v tomto predstavení účinkovali aj dospelí, ako pani učiteľky, rodičia a ostatní zamestnanci materskej školy. Tejto úlohy sa zhostili veľmi dobre, aj keď mnohí si zahrali v divadle po prvýkrát. „Veľmi nás prekvapili aj dospelí herci, bolo cítiť, že do toho dávajú srdce,“ dodali rodičia. Muzikál bol popretkávaný piesňami v sprievode živej kapely ,,Edith“ s ktorou sme už viac krát úspešne spolupracovali. Atmosféru dotvárali dobové kostýmy a kulisy. „Umelecký zážitok bol veľmi veľký a tešíme sa na ďalšie podobné predstavenie,“ zhodnotili prítomní. Po skončení muzikálu sa deti jednotlivých tried materskej školy predviedli v hudobno-tanečných číslach v krátkom programe. Vianočnú atmosféru sme spoločne zakončili piesňou „Rolničky“.Aby tie malé zvončeky v srdciach zneli aj naďalej, pokračoval večer na vianočných trhoch, kde pani učiteľky obdarúvali perníkmi malých aj veľkých. A detské očká sa rozihrali radosťou. Deň sa ponoril do tmy a tajomstvo rozprávky ostalo v srdciach v nádeji, že svet je stále krásne miesto pre vzájomné porozumenie.

Autor: Mgr. Katarína Jackaninová
(učiteľka)

Téma TASR