MPRV SR: V škôlkach pribudne pre deti 6163 nových miest

TASR, 30. apríla 2018 9:33

Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl bola úplne prvá eurofondová výzva z IROP-u, ktorú agrorezort spustil v tomto volebnom období.

Bratislava 30. apríla (TASR) – V materských školách na celom Slovensku pribudne 6163 nových miest. Kapacita škôlok sa zvýši prostredníctvom projektov úspešných žiadateľov vo výzve o dotácie z fondov Európskej únie (EÚ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného (IROP).

Ilustračné foto Foto: mesto ŽilinaV rámci dvoch kôl žiadostí sa o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl uchádzalo 307 projektov samospráv. "Z nich sme schválili 207 projektov za 63,33 milióna eur,“ informovala ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS). Agrorezort je riadiacim orgánom operačného programu.

"Dotácie pomôžu i skrášliť škôlky a zlepšiť ich technické vybavenie," dodala ministerka poukazujúc na to, že prostriedky môžu byť použité nielen na výstavbu nových a prístavbu existujúcich objektov MŠ, no aj na ich dispozičnú úpravu, zníženie energetickej náročnosti a tiež na obstaranie materiálno-technického vybavenia.

Zvyšovanie kapacít infraštruktúry materských škôl bola úplne prvá eurofondová výzva z IROP-u, ktorú agrorezort spustil v tomto volebnom období. "Zaviedli sme úplne nový spôsob schvaľovania. Výber prebiehal v dvoch krokoch. V prvej fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery. Nemuseli tak robiť nákladné projektové dokumentácie ani zložité verejné obstarávania. Až keď boli úspešní, začali pripravovať žiadosti vrátane stavebných povolení," pripomenula Matečná.

Celkovo je v rámci operačného programu na zvyšovanie kapacity materských škôl vyčlenených vyše 77 miliónov eur. "K dispozícii je teda ešte takmer 14 miliónov eur, ale odhadujeme, že vzhľadom na veľký záujem čoskoro financie vyčerpáme,“ povedal generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Marek Mitošinka.

MPRV kompletne zverejňuje zoznam schválených aj neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.Téma TASR