Michalovce:Samospráva začína s rekonštrukciou škôlky na Vajanského ul.

TASR, 31. augusta 2018 8:31

Na realizáciu projektu v operačnom programe Kvalita životného prostredia totiž mestu schválili takmer 682.

Michalovce 31. augusta (TASR) – Michalovská samospráva začína s komplexnou rekonštrukciou materskej školy na Ulici S. H. Vajanského. Získala na ňu externé finančné zdroje. Na realizáciu projektu v operačnom programe Kvalita životného prostredia totiž mestu schválili takmer 682.000 eur, výška spolufinancovania predstavuje približne 36.000 eur.
Ilustračné foto Foto: TASR

Ako informovala hovorkyňa radnice Iveta Palečková, táto škôlka poskytuje celodennú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a ako jediná v meste aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Priestory materskej školy sú rozložené v dvojposchodovej budove. Do prevádzky ju uviedli v roku 1982," priblížila. Ide o jedinú z ôsmich materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorú doteraz komplexne nezrekonštruovali.

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť objektu a prispieť k jeho ekologickej prevádzke. "Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť, pracovných podmienok zamestnancov materskej školy, zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke a zabezpečenie finančne menej náročnej udržateľnosti a správy objektu," priblížila Palečková.

V rámci projektu zrealizujú podľa jej ďalších slov zateplenie fasády a strechy, výmenu pôvodných okien, dverí, tiež prestrešenia bočných vstupov, klampiarskych výrobkov, interiérových svietidiel a bleskozvodu. Vymenia aj bezbariérovú rampu s protišmykovou dlažbou, rozvody a vykurovacie telesá vrátane riešenia systému prípravy teplej vody. V rámci prác zrealizujú tiež inštaláciu núteného vetrania s rekuperáciou. "Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľa value for money, ktorý sa určil pomerom hodnoty zníženia spotreby energie v budove materskej školy a vynaložených finančných zdrojov," priblížila Palečková.

Podľa jej ďalších slov je zmluva s dodávateľom DAG Slovakia, a. s., účinná a v piatok sa uskutoční prevzatie staveniska. Počas rekonštrukcie umiestnia deti z tejto škôlky dočasne v iných materských školách, kde ich budú sprevádzať aj ich učiteľky. "Rekonštrukcia materskej školy na Ulici S. H. Vajanského bude ukončená najneskôr v júni 2019," uzavrela hovorkyňa.

Téma TASR