Mesto Zlaté Moravce rekonštrukciou MŠ Kalinčiakova zvýši jej kapacitu

TASR, 19. decembra 2018 8:52

Rekonštrukčné práce trvali dva mesiace. Počas nich vznikla prístavba novej triedy a zrekonštruovaná bola zdravotechnika.


Zlaté Moravce 19. decembra (TASR) – Mesto Zlaté Moravce zrekonštruovalo Materskú školu Kalinčiakova. Rozsiahla rekonštrukcia bola spojená s prístavbou novej triedy, vďaka ktorej sa zvýši kapacita škôlky o 15 detí.
Ilustračné foto Foto: TASR

„Rekonštrukcia je ukončená, v pondelok 17. decembra sme boli prevziať objekt od dodávateľa stavebných prác. V súčasnosti sa vykonávajú drobné dokončovacie práce a upratovacie práce. Deti sú zatiaľ presťahované do iného pavilónu a do zrekonštruovaných priestorov sa vrátia od 7. januára,“ informovala vedúca oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach Júlia Bacigálová.

Celkové náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené na 380.284 eur, z toho 361.270 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu pre projekt Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce. Samospráva sa na rekonštrukcii zariadenia podieľa sumou 19.014 eur.

Rekonštrukčné práce trvali dva mesiace. Počas nich vznikla prístavba novej triedy a zrekonštruovaná bola zdravotechnika. V existujúcich priestoroch boli zmodernizované sociálne zariadenia, energetická účinnosť objektu by sa mala zvýšiť vďaka výmene starých okien a dverí za nové. Škôlka po rekonštrukcii získala aj nové materiálno-technické vybavenie. Aktuálne sa v škôlke nachádza sedem tried, ktoré navštevuje celkovo 136 detí.
Téma TASR