Malí recitátori

Lívia Klostermannová, 29. marca 2018 11:01

Práve umenie a umelecký prednes je jednou z ciest ako vštepovať deťom lásku, porozumenie, úctu a učiť ich spoznávať okolitý svet.

Hlohovec 29. marca (SkolskyServis.sk) - V roku 1999 bol vyhlásený 21. marec medzinárodnou organizáciou UNESCO ako Svetový deň poézie (Poetry Day) . Cieľom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj medzinárodným aktivitám v oblasti poézie.
Foto: E. Chalányová

V Mateskej škole Hollého 3 v Hlohovci si tento deň pripomenuli už po 11. krát. Ako? Recitačnou súťažou Slniečko. Jarne vyzdobená škôlka vítala hostí, rodičov a deti. Za stôl porotcov zasadli za odbor školstva p. Adriana Seewaldová, za VI. ZŠ p. Mgr. Magdaléna Hercegová, za mestskú knižnicu p. Nicole Vajgelová a ako predsedníčka poroty pani doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. Tóny gitary a hlasy malých spevákov otvorili slávnosť piesňou Vítame Vás poďte s nami, na stretnutie s básničkami pod vedením p. učiteľky Zuzany Hurtovej. Pani riaditeľka PhDr. Lívia Klostermannová ešte raz všetkých privítala, predstavila porotu a odovzdala slovo pani učiteľke Eve Chalányovej, ktorá vyzvala deti, aby sa pripravili a súťaž sa začala. Deti smelo, jeden po druhom, predstupovali pred hostí a porotu a s pôvabom, im vlastným, prednášali svoje básne. Bolo ich desať. Porota si svoje postrehy starostlivo zapisovala, aby hodnotenie bolo spravodlivé. Na túto súťaž si materská škola každoročne pozýva aj hosťa – recitátora. Tento rok ňou bola Ninka Dzurňáková, žiačka 2. triedy, VI. Základnej školyPozvanie prijala s radosťou, čo svedčí o tom, že deti sa do svojej bývalej škôlky rady vracajú. Predniesla prózu J. Belašičovej Šišky. Všetci prítomní uznanlivo ohodnotili jej pekný prednes a vtipný príbeh vyčaril úsmevy na tvárach prítomných.

Potom nastala chvíľa pre porotu. Keď spravodlivo rozhodla o umiestnení detí, len čosi zašumelo a trieda sa rozihrala farbami a veselými tónmi piesne M. Jaroša Moje telo. To tanečný krúžok Lentilky pod vedením Mgr. Katky Hankeovej a Bc Zuzany Palatinusovej prišiel pozdraviť všetkých prítomných. Potom prišlo to najdôležitejšie, na čo všetci s napätím čakali.

Vyhodnotenie

Pani riaditeľka spolu s predsedníčkou poroty oznámili umiestnenie detí. Na treťom mieste sa umiestnila Sárka Adel Abdelsalam s básňou Dobrý ježko od M. Vechovej. Na druhom mieste sa umiestnila Sárka Slobodová s básňou od E. Čepčekovej Leporelo. No a víťazom sa stal Adamko Snežnický s básňou od M. Rúfusa Tieň. A poviem vám bolo to skvelé. Detské výkriky radosti, ich rozžiarené očká a spokojné úsmevy rodičov boli výsledkom dnešného vydareného dňa. Na záver medaily, diplomy, tašky plné prekvapení , tradičná torta – slniečko, fotografovanie a srdečné blahoželania. Pre mňa osobne zostane v spomienkach úprimná radosť víťaza A. Snežnického a jeho výkrik: ,,Som víťaz!“ Áno , prajeme ti to aj všetkým ostatným deťom, no predsa si len myslím, že víťazom je aj poézia, že víťazom je starostlivá rodina a mravenčia práca, obetavosť a láska učiteliek. Víťazom je vlastne naša materinská – ľubozvučná reč – slovenčina, vyjadrená v poézii.

Foto: E. Chalányová


p. uč. E. Chalányová

Téma TASR