KLOKOČOV: K špeciálnej základnej škole pribudne aj škôlka

TASR, 28. augusta 2017 11:29

Záujem zo strany rodičov je ale väčší.

Klokočov 28. augusta (TASR) – K špeciálnej základnej škole (ZŠ) pre deti s autizmom, ktorá funguje v obci Klokočov v Michalovskom okrese od minulého roka, pribudne najnovšie aj škôlka. Navštevovať ju bude z kapacitných dôvodov päť detí. Záujem zo strany rodičov je ale väčší.
Foto:

Špeciálnu materskú školu sa rozhodli otvoriť z dôvodu, že podobné predškolské zariadenie v regióne chýba. "Mnohé deti k nám nastupujú do školy do prípravného ročníka. Rozhodli sme sa ich preto čím skôr zaškoliť," uviedla pre TASR dôvody vzniku riaditeľka školy Marianna Maruničová. Správanie dieťaťa sa tak podľa jej slov koriguje od mladšieho veku, práca v škole by preto mala byť o to jednoduchšia. Nie je určená výlučne pre autistov, v tomto roku ju však budú navštevovať práve deti s touto vývinovou poruchou.

Do ZŠ by malo v tomto školskom roku chodiť 27 žiakov od šesť do 14 rokov. "Máme väčšinou deti s vysokofunkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom. Vzdelávajú sa podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy. U týchto detí však treba korigovať hlavne správanie, čiže získavajú najmä sociálne zručnosti a pri práci sa k nim pristupuje inými metódami," priblížila riaditeľka s tým, že zo spomínaného počtu sú piati žiaci s mentálnym postihnutím.

Jedným z hlavných cieľov školy je, aby mohli deti po jej ukončení pokračovať v štúdiu na akejkoľvek strednej škole. "Naplnenosť tried máme päť až šesť žiakov, v každej z nich je učiteľ a asistent," vysvetlila Maruničová s tým, že kapacitu školy pre tento rok rozšírili o jednu triedu. K dispozícii je aj školský klub, kde sa zameriavajú hlavne na voľnočasové aktivity.

Za jeden z najväčších úspechov, ktoré sa im počas vlaňajšieho roka podarili, považuje riaditeľka zníženie alebo úplné odstránenie agresívneho správania, či výbuchov zlosti u niektorých detí. Rozšíril sa im aj región pôsobnosti. "Budeme mať deti z Vranova nad Topľou, Sečoviec či Sniny," spomenula. Pre žiakov sa im podarilo zabezpečiť tiež dopravu z Michaloviec.

Téma TASR