Kapacitu materskej školy Handlová rozšíri z fondov Európskej únie

TASR, 17. januára 2018 14:17

Zvýšenie kapacity či rekonštrukciu jednej z budov materskej školy v Handlovej by mal priniesť projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Handlovej.

Handlová 17. januára (TASR) - Na jeho realizáciu získa samospráva financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

"V rámci projektu budeme realizovať päť hlavných aktivít. Prvá a piata bude realizovaná na elokovanom pracovisku MŠ na Dimitrovovej ulici, kde sa na jednej strane zateplí celá budova, fasáda, zateplí sa strecha, vymenia sa okná, upraví sa jej okolie a vybuduje sa bezbariérový prístup. V škôlke bude ešte navyše zrekonštruovaný celý vrchný priestor. Na Základnej škole Morovnianska cesta v rámci druhej aktivity vybudujeme nové elokované pracovisko s kapacitou 20 detí," načrtol Peter Cagáň z referátu regionálneho rozvoja a strategického plánovania Mestského úradu v Handlovej.

Treťou aktivitou projektu je podľa neho vybudovanie detských ihrísk v areáli spomínaných škôl, štvrtou je zakúpenie interiérového vybavenia, počítačov a interaktívnych tabúľ do oboch inštitúcií.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) schválilo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 257.008,49 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 270.535,25 eura. Samospráva sa bude na financovaní podieľať sumou 13.526,76 eura.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť ešte v novembri minulého roka. Radnica plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa prác v dohľadnom čase, pričom ich realizáciu predpokladá v letných mesiacoch.
Téma TASR