Dopraváčik v Materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove

Ingrid Hrabčáková , 16. júna 2017 12:23

Štvrtok 8.6.2017 bol deň, na ktorý sa už celá Materská škola veľmi tešila.

Prešov 16. júna (SkolskyServis.sk) - V úvode akcie ,, Dopraváčik „ sa ozýval spev 6. triedy, ktorá spievala pieseň o dopravných prostriedkoch. Pani riaditeľka Mgr. Ingrid Jelínková privítala rodičov a ich ratolesti, poslankyne Ing. Martu Kollárovú PhD. a Ing. Renátu Fedorčíkovú a Mgr. Danku Novysedlákovú z Oddelenia školstva, mládeže a športu.

Dopraváčik v Materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove Foto: Mgr. Ingrid JelínkováK prítomným sa prihovoril p. Pavelka z mestskej polície , ktorý už materskú školu navštívil, no tento krát priviezol aj ozajstné policainé auto a skúter. Škôkari mali oblečené reflexné vesty, v ktorých prechádzali rôznymi stanovišťami. Vyskúšali si svoje zručnosti a vedomosti z dopravnej výchovy , jazdili na odrážadlách i kolobežkách a tiež si skúsili jazdu cez križovatku. Veľkým zážitkom bolo auto i skúter mestskej polície.

Prekvapením pre všetkých boli živé koníky, ktoré rozžiarili detské očká. Deti si mohli vyskúšať , ako sa ľudia prepravovali kedysi. Niet sa čo čudovať, že sa im nechcelo ísť domov. Odnášali si diplom , reflexný pásik a tiež sladkosť.

Realizácia celoškolskej akcie Dopraváčik v spolupráci s mestskou políciou s projektom Meskáčik sa veľmi vydarila. Akciu ocenili aj rodičia svojím poďakovaním.

Tešíme sa znova o rok.Ingrid Hrabčáková

Téma TASR