Dolný Kubín: V mestských školách budú výberové konania na riaditeľov

TASR, 18. apríla 2019 8:05

Výberové konania sa týkajú Základnej školy (ZŠ) Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína, MŠ Odbojárov, MŠ Chočská, MŠ Na Sihoti a MŠ Záskalická.

Dolný Kubín 17. apríla (TASR) – Riaditeľom siedmich základných a materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa končí päťročné funkčné obdobie. Výberové konania na vedúce pozície čakajú uchádzačov v najbližších mesiacoch.
Ilustračné foto Foto: TASR
Hovorca mesta Martin Buzna informoval, že výberové konania sa týkajú Základnej školy (ZŠ) Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína, MŠ Odbojárov, MŠ Chočská, MŠ Na Sihoti a MŠ Záskalická. Siedmou v poradí je ZŠ s MŠ Kňažia, kde po nedávnom výberovom konaní zostane vo funkcii súčasná riaditeľka.

Podľa vedúceho odboru školstva na dolnokubínskej radnici Michala Šventa sa riaditeľom môže stať každý, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady. „Všetky podmienky stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Záujemcom o túto pozíciu nesmie chýbať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, prvá atestácia a najmenej päťročná pedagogická prax. Všetky náležitosti budú zverejnené v podmienkach výberového konania na internetovej stránke mesta,“ vysvetlil.

Na voľby riaditeľov škôl a školských zariadení je podľa zákona výberovou komisiou rada školy. Tvoria ju zvolení zástupcovia zriaďovateľa, rodičia žiakov, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy. „V prípade ZŠ je rada školy na výberových konaniach doplnená o štátnu školskú inšpekciu a o odbor školstva Okresného úradu v Žiline. Víťaz výberového konania je následne odporučený primátorovi,“ doplnil Švento.

Kompletný zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania záujemcovia nájdu na internetovej stránke mesta dolnykubin.sk alebo na úradnej výveske mestského úradu.

Téma TASR