Bratislavská Petržalka posúva otvorenie MŠ na Turnianskej ulici

TASR, 1. marca 2018 10:01

Termín sa posúva na začiatok budúceho roka a nová štvortriedna škôlka bude k dispozícii od 1. januára 2019.

Bratislava 1. marca (TASR) – Budúcu materskú školu (MŠ) na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke neotvoria v pôvodnom termíne, teda v septembri tohto roka. Termín sa posúva na začiatok budúceho roka a nová štvortriedna škôlka bude k dispozícii od 1. januára 2019. Návrh odobrilo aj petržalské miestneho zastupiteľstvo na poslednom svojom rokovaní schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN).
Foto:

Prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik to odôvodňuje objektívnymi dôvodmi, a to predĺžením hodnotiaceho a výberového procesu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok či dlhšou kontrolou dokumentácie k plánovaným verejným obstarávaniam. Mestská časť sa totiž v súvislosti s projektom zapojila do minuloročnej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Rezort jej žiadosti vyhovel a samospráve poskytol dotáciu vyše 360.000 eur.

"Mysleli sme si, že administrácia žiadosti na strane riadiaceho orgánu, teda ministerstva, bude rýchlejšia," uviedol pre TASR Štefánik. Žiadosť totiž mestská časť podávala v apríli 2017 a odpoveď očakávala okolo júna. Tá ale prišla až októbri a zmluva o pridelenie finančných prostriedkov bola následne podpísaná v novembri. Ďalšie predĺženie podľa prednostu spôsobili aj procesy nastavené v rámci verejného obstarávania, kde sa všetko musí konzultovať s riadiacim orgánom. "Takže tam, kde bežne urobíme podklady, máme projekt, vyhlásime verejné obstarávanie, tak teraz sme mali pred vyhlásením povinnosť dať to riadiacemu orgánu a ten nám to dva a pol mesiaca odsúhlasoval," priblížil Štefánik s tým, že samospráva si však sprísnenej kontroly, keďže ide o eurofondy, bola vedomá.

Rodičia však budú podľa neho môcť svoje deti aj do tejto škôlky nahlasovať normálne počas najbližšieho zápisu. "Budú ale uzrozumení s tým, že fyzický nástup do škôlky bude možný až od januára," dodal Štefánik. Ďalšie komplikácie už samospráva nepredpokladá.

Prebudovanie nevyužívaných priestorov časti základnej školy na Turnianskej ulici na štyri triedy pre škôlkarov je jedným z krokov mestskej časti, ako zlepšiť situáciu v predškolských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie totiž dlhodobo bojujú s nepostačujúcim množstvom miest pre prijímanie detí. Predmetom rekonštrukcie budú stavebno-technické úpravy pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Nové priestory by mali poskytnúť kapacitu pre 90 detí.

Mestská časť v súčasnosti hľadá dodávateľa stavebných prác. Verejné obstarávanie bolo zverejnené na jej webovej stránke, ako aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Cena je odhadovaná na viac ako 319.000 eur, v ktorej je zahrnutá rekonštrukcie vnútorných priestorov a vybudovanie detského ihriska. Ponuky je možné predkladať do 23. marca do 9.00 h.

Téma TASR