Bánovskú MŠ na Ulici 9. mája rekonštruujú za vyše 420.000 eur

TASR, 2. mája 2018 9:24

Bánovce nad Bebravou 2. mája (TASR) - Materská škola (MŠ) na Ulici 9. mája v Bánovciach nad Bebravou prechádza väčšou rekonštrukciou. Práce za viac ako 420. 000 eur majú za cieľ zníženie energetickej náročnosti objektu, informoval hovorca mesta Miroslav Schlesinger.

Bánovce nad Bebravou 2. mája (TASR) - Materská škola (MŠ) na Ulici 9. mája v Bánovciach nad Bebravou prechádza väčšou rekonštrukciou. Práce za viac ako 420.000 eur majú za cieľ zníženie energetickej náročnosti objektu, informoval hovorca mesta Miroslav Schlesinger.
Foto:

Práce, s ktorými dodávateľ začal v polovici apríla, pozostávajú z rekonštrukcie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmeny okien, ako aj ďalších rekonštrukcií vedúcich k zlepšeným teplotechnickým charakteristikám MŠ. "Projekt prinesie výrazné úspory prevádzkových nákladov a značnou mierou prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií znečisťujúcich látok," uviedol primátor Marián Chovanec.

Podstatným faktom tiež podľa neho je, že ide o verejnoprospešný projekt s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorý trvalo rieši problém vysokej energetickej náročnosti verejnej budovy. "Jeho realizácia určite prispeje k zlepšeniu kvality výchovného procesu a života detí," dodal.

Po ukončení projektu mesto očakáva reálne zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov MŠ prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu.

Na realizáciu investície získala radnica zdroje z Operačného programu Kvalita životného prostredia. "Celkové náklady projektu sú vo výške 428.508,27 eura. Európska únia sa podieľa 85, štát desiatimi a mesto piatimi percentami z celkových nákladov," vyčíslil Schlesinger.

amo popTéma TASR