V MŠ Ernesta Rótha pribudla Zelená záhrada pod Mount Ernestom

TASR, 24. novembra 2017 12:02

V Materskej škole (MŠ) Ernesta Rótha v Rožňave dokončili v uplynulých dňoch projekt Zelenej záhrady pod Mount Ernestom.

Košice 24. novembra (TASR) - Areál školy tvoria po novom hracie zóny, ktoré sú navzájom poprepájané a skrášlené výsadbou drevín, kríkov a kvetov.

Hlavnými cieľmi projektu bolo podľa Adely Fanfarovej z Materskej školy Ernesta Rótha prispieť k zlepšeniu životného prostredia, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty školy. Ako povedala, škola podporuje všestranný rozvoj detí prostredníctvom zážitkového učenia.

"Šikovné ruky detí, zamestnancov školy i rodičov vysadili nové stromy a kríky, ktoré po nadchádzajúcej zime ešte viac zútulnia a skrášlia prostredie materskej školy. Vyjadrujeme poďakovanie Mestu Rožňava a Občianskemu združeniu rodičov Naša škôlka – Rožňava za finančnú podporu tohto projektu," uviedla Fanfarová s tým, že s environmentálnou výchovou začínajú od najútlejšieho veku, pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí.

"V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol oveľa citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a nápadom. Čím skôr začneme formovať ich správanie voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov," doplnila Fanfarová.Téma TASR