Krompachy: MŠ na Robotníckej ul. prejde obnovou

TASR, 24. mája 2018 9:16

Kapacita škôlky sa tak rozšíri o jednu triedu, teda o 20 detí.

Krompachy 24. mája (TASR) – Materská škola na Robotníckej ulici v Krompachoch prejde obnovou. Miloš Klein zo Správy majetku mesta, regionálneho rozvoja a prípravy projektov na mestskom úrade informoval, že mestu na projekt schválili nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 290.000 eur. "Spoluúčasť mesta na projekte je vo výške viac ako 15.000 eur," dodal.
Ilustračné foto Foto: TASR

V rámci projektu sa v budove materskej školy zabezpečí zateplenie obvodového plášťa v celom objekte, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie a dôjde aj k zmene dispozície vnútorného riešenia objektu. Kapacita škôlky sa tak rozšíri o jednu triedu, teda o 20 detí. Dobudujú sa aj sociálne zariadenia, šatne a miestnosti pre personál školy a vo vonkajšom areáli materskej školy, ktorý sa tiež kompletne zrekonštruuje, pribudne nové dopravné ihrisko. "V rámci grantu sa zabezpečí aj nové oplotenie areálu a vybudujú sa bezbariérové rampy do objektu škôlky," doplnil Klein.

Realizácia projektu podľa radnice podporuje rast konkurencieschopnosti regiónu investovaním do vzdelávania detí a rozvoja ich zručností a rovnako aj vyrovnaný regionálny rozvoj. "Nakoľko investícia je smerovaná do regiónu s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý zaostáva za ostatnými regiónmi Slovenska," zdôvodnil Klein s tým, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola spracovaná na základe vyhlásenej výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

"Aktuálne mesto pracuje na príprave podkladov pre verejné obstarávanie a jeho následnú kontrolu riadiacim orgánom," doplnil Klein. Podľa jeho ďalších slov samospráva chce požiadať o zmenu časového harmonogramu so začiatkom realizácie prác v septembri tohto roka. Či sa skutočne začne s obnovou po letných prázdninách, podľa neho závisí od rozhodnutia sprostredkovateľského orgánu a procesu verejného obstarávania. Práce by mali trvať osem mesiacov.

V období realizácie projektu bude materská škola zatvorená, keďže rozsah stavebných prác neumožňuje plnú prevádzku a mohlo by dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti detí. Kým sa škôlka neobnoví, deti budú pravdepodobne umiestnené v Centre voľného času v Krompachoch. Materskú školu v súčasnosti navštevuje 25 detí, funguje od roku 1963.

Téma TASR