Beletria s audio záznamom má svoje výhody

OTS, 17. októbra 2018 15:22

Keď sa učíte jazyky, aktívne využívajte metódu počúvania prostredníctvom audio záznamov. Pre začiatočníkov i pokročilých predstavuje významnú podporu štúdia v praxi.

Foto: RAABE
Bratislava 17. októbra (OTS) - Dobrá cudzojazyčná beletria obsahuje okrem adaptovaného textu podľa jazykovej úrovne aj cvičenia zamerané na porozumenie textu (obsah alebo zmysel príbehu), precvičenie gramatiky či rozvoj slovnej zásoby. V niektorých knihách pre začiatočníkov dokonca nájdete aj obrázkový slovník najčastejšie používaných výrazov v príbehu. Keď si kupujete knihu v cudzom jazyku, informujte sa aj o možnostiach, ktoré ponúka pre výučbu cudzích jazykov.
Foto: RAABE

Veľkým prínosom pre študentov je, keď ku knižnému dielu existuje prerozprávaný príbeh na audio zázname (CD nosič). Študenti môžu tieto nahrávky použiť rôznymi spôsobmi. Môžu počúvať časti nahrávky pred čítaním, zatiaľ čo čítajú alebo dokonca ich používajú ako aktivitu po prečítaní celého príbehu. Dramaturgia príbehu môže pomôcť študentom lepšie porozumieť textu ľahšie, akoby knihu len čítali. V prípade, že máte v triednej knižnici viac kusov k dispozícií, študenti sa môžu zapojiť do čítania takmer kdekoľvek. Pokojne aj doma. Počúvanie záznamu pri čítaní rovnako pomáha rozpoznávaniu slov pretože študenti sa učia prepájať písomnú podobu s hovoreným slovom.

Inšpirujte sa
Prinášame príklady cvičení pre prácu s audio záznamom (CD v knihe):
Pomenujte rozdiely (aktivita pri alebo po čítaní): Pozrite si študentmi krátky úsek zo seriálu Anna zo Zeleného domu alebo filmu Rómeo a Júlia (5-10 minút) a požiadajte ich, aby identifikovali rozdiely s knihou.
O čom rozprávajú? (aktivita pri alebo po čítaní):
* Vyberte scénu s dialógom a dostatkom páuz, aby ste mohli hádať obsah rozhovoru. Ideálne vyberte scénu, ktorá je dobre známa študentom z kapitoly, ktorú si už prečítali.
* Ukážte študentom scénu vo filme či seriáli bez zvuku.
* Potom ich požiadajte, aby sa pokúsili napísať dialóg - o čom si myslia, že postavy z príbehu hovoria.
* Prehrajte vybranú scénu so zvukom na porovnanie s verziami, ktoré vytvorili študenti.

Aktivita po prečítaní: Ak máte k dispozícii film/seriál na motívy vybranej beletrie, môžete mať záujem vidieť časť filmu, aby im poskytol nápady pre neverbálnu komunikáciu či vhodnú intonáciu.
Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 200 knižnými titulmi v piatich svetových jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Ak si škola teraz objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 si k nim môže vybrať zadarmo ako bonus.

Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. jazykovej úrovne textov a gramatiky na tri skupiny:
• deti vo veku od 5 do 10 rokov,
• tínedžeri vo veku od 11 do 16 rokov,
• mladí nad 16 rokov a dospelí.
+ Vo vnútri každej knihy nájdu praktickú časť na precvičenie gramatiky a audio CD na správnu výslovnosť.


SÚŤAŽ PRE ČITATEĽOV
Stačí, ak odpoviete na zopár otázok a my vás zaradíme do žrebovania o 5 knižiek z edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE.
Zapojte sa do súťaže tu
Súťaž Foto: RAABE

ŠKOLY DOPLŇTE SI SVOJE KNIŽNICE!
Teraz si môžete nakúpiť knižné diela cudzojazyčnej beletrie LIBRE za zvýhodnených podmienok. Stačí, ak vaša škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 ks k ním môže dostať podľa vlastného výberu úplne zadarmo.
Školy si môžu tituly objednávať tu

Téma TASR