Školský servis Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 T

Trenčiansky robotický deň Trenčiansky robotický deň

Medzinárodný sviatok robotov v Trenčíne

Téma TASR