Autorské práva

Každý text, fotografia, video a iné slovesné dielo podlieha autorským právam v zmysle autorského zákona.

Podľa autorského zákona nami vytvorené dielo sa považuje za intelektuálne vlastníctvo, ktoré je chránené. Ak by ste sa rozhodli k nám poslať text, který ste stiahli z internetu,resp. Opísali z časopisu, novín či knihy, išlo by o plagiátorstvo, teda nedovolené používanie cudzích publikovaných myšlienok, formulácií, či poznatkov.

Pripomíname, že Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.

Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné, objektívne a rešpektuje právo na informácie v demokratickej spoločnosti. Zasadzujeme sa o dodržiavanie pravidiel etiky vo všetkých oblastiach, s akcentom na etiku žurnalistiky. Tieto etické zásady vychádzajú zo všeobecne známych spoločenských noriem. Ich dodržiavanie v súčasnom dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová agentúra ako spoločensky nutné a prospešné. Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní informácií. To isté platí aj pre externých spolupracovníkov TASR, a prispievateľov do školského servisu.

Téma TASR