Zmeniť fotografiu
Meno:Kornélia Lohyňová
Pohlavie:Žena
Mesto (Obec):Bratislava
Škola:Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
O mne:Som učiteľkou odborných ekonomických predmetov. Vyučujem aj programy neziskovej organizácie Junior Achievement. Desať rokov realizujem medzinárodné projekty eTwinning a som ambasádorkou a školiteľkou tohto programu. Vediem workshopy a online školenia pre našich aj európskych učiteľov so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií 21. storočia a zavádzania IKT prostriedkov do vyučovania. Robím kurz pre učiteľov aj Bruseli vo "Future Classroom Lab" zameraný na rozvoj podnikavosti a projektové vzdelávanie. Na základe tohto kurzu som bola pozvaná aj do Číny, kde som školila trénerov učiteľov.

Moje články

Téma TASR