Zmeniť fotografiu
Meno:Mgr. Natália Rimáková
Pohlavie:Muž
Mesto (Obec):Prešov
Škola:ZŠ s MŠ Sedlice
O mne:Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Moje články

Téma TASR